Monday, June 19, 2017

Jerker Lundequist "Norm och modell"

[This post will be in Swedish]

Jag sökte en bok idag. I en av mina hyllor hittade jag istället Jerker Lundequists doktorsavhandling från 1982. Titeln är "Norm och modell - samt ytterligare några begrepp inom designteorin". Jag vet inte hur många som har läst Jerkers avhandling, men den var enormt viktig för mig. Jag hade precis startat min doktorandutbildning och sökte förtvilat efter texter kring designteori och kanske ännu mer efter exempel på hur designforskning skulle kunna utföras. Jerkers text och ansats passade mig perfekt. Han arbetar med en filosofisk metod, analytiskt, begreppsanalys, definitioner, etc. något som jag hade troligen sökt men inte tidigare sett.

Jag blev så betagen av Jerkers ideer att jag reste till Stockholm för att träffa honom. Jag var nervös och visste inte riktigt vad jag skulle säga när vi träffades. Men det blev ett bra möte. Han var pratsam och vi diskuterade designteori i ett par timmar på arkitekthögskolan där han jobbade. Jag träffade honom ett flertal gånger senare under årens lopp.

Nu när jag bläddrar i hans avhandling kommer en massa minnen tillbaks och en massa ideer. Det är så tydligt nu hur påverkad jag blev av hans arbete och hur mycket det formade mitt eget tänkande, och fortfarande gör.

Nu när jag läser lite här och där i hans avhnadling blir det tydligt för mig att hans text, ideer och tankar är relevanta än idag. Fler borde läsa honom!

No comments:

Featured Post

Why Design Thinking is Not Enough

If you go to Youtube and look for "design thinking" you will find a large number of videos with TED talks and other talks all expl...